Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 22/08/2017

Scroll to top

Top

เลือกตั้ง 2 กุมภา: เคารพสิทธิ์ของกันและกัน

เลือกตั้ง 2 กุมภา: เคารพสิทธิ์ของกันและกัน

สำหรับสังคมที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
วันเลือกตั้ง จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้แสดงความแตกต่างของแต่ละบุคคลออกมา

วันพรุ่งนี้จะมีคนหลายแบบ

คนที่มีพรรคการเมืองในใจที่ลงสมัครในครั้งนี้ เขาก็จะไปกาพรรคนั้น
คนที่ไม่มีพรรคการเมืองในใจ แต่ยังรับวิธีการเลือกตั้งแบบนี้ได้ เขาก็จะไปกา Vote No
คนไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เขาก็จะอยู่บ้าน ไม่ออกไปเลือกตั้งให้เปลืองน้ำมันรถ
ทั้งหมดนี้ ล้วนทำได้ ไม่ไปขัดขวางกีดกันสิทธิ์ของใคร

ที่ผ่านมาคนทุกขั้ว ได้ใช้สิทธิ์ในการสะท้อนความคิดเห็นของตัวเองมาโดยตลอด
จุดเทียน เป่านกหวีด โพสท์ข้อความลงเฟซบุค
ทั้งหมดนี้ ไม่มีใครห้ามใครได้

แต่ที่ผ่านมาหลายคนไม่ได้แสดงออกผ่านวิธีการเหล่านั้น
หลายคน เฝ้ารอเวลา ที่จะได้แสดงออก ด้วยการไปเลือกตั้ง
กาพรรคที่รัก กาโหวตโน หรือแสดงออกโดยการไม่แสดงออก ด้วยการอยู่กับบ้าน

คนเหล่านี้ก็ควรได้รับสิทธิ์ของเขาเช่นกัน

ใครที่เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยการทุจริต
ก็รวบรวมหลักฐาน ส่งต่อทางโลกออนไลน์ ส่งให้กกต.

ใครที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาไปโหวต ก็เชิญชวน ชงกาแฟ หาเบาะนุ่มๆ ให้เขาอยู่บ้าน
แต่ถ้าเขาตัดสินใจว่าจะไปโหวต เขาก็ต้องได้ไป

ไม่ต้องเคารพการโหวตของเขา
แต่ควรเคารพสิทธิ์ในการแสดงออกของเขา
เท่านั้นเอง