Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 18/08/2017

Scroll to top

Top

อย่าหยุดแค่เขื่อนแม่วงก์นะ

อย่าหยุดแค่เขื่อนแม่วงก์นะ

อย่าหยุดแค่เขื่อนแม่วงก์นะ เขื่อนไหนที่มีการริเริ่มด้วยความหวังที่ผลประโยชน์ก็ต้องต้านกันต่อด้วย
อย่าหยุดแค่ต้านเขื่อนนะ โครงการไหนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็ควรต้องค้านกันให้สุด
อย่าหยุดแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะ อีกสารพัดการเอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยผลประโยชน์ในสังคมยังมีอีกมากมาย
อย่าเลือกปฏิบัติกันนะ เห็นพลังของพวกเรากันแล้วใช่ไหม มันหยุดยั้งหลายสิ่งเลวร้ายได้ ถ้าเราใส่ใจจะทำ