Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 18/08/2017

Scroll to top

Top

ทำไมต้องเบลอหน้าพ่อดาราสาว?

ทำไมต้องเบลอหน้าพ่อดาราสาว?

ทำไมต้องเบลอหน้าพ่อดาราสาว?

ทำไมต้องใช้คำว่าดาราสาว (เพราะหลายคนรู้จักชื่ออยู่แล้ว) ทำไมต้องเบลอหน้าดาราสาวและทำไมต้องเบลอหน้าพ่อดาราสาว?

เป็นหนึ่งในข้อสงสัยกับการรายงานข่าวดาราสาวเสพยา ที่มีคนเม้าท์มอยกันไปขนาดว่าเพราะครอบครัวของดาราสาวคนนี้มีฐานะ สื่อเลยช่วยปกป้อง ไปกันใหญ่แล้วครับ นอกจากเรื่องของจิตสำนึกขั้นพื้นฐานของหลายๆ สื่อที่ดีแล้ว เราสามารถตอบคำถามทั้งสามข้อนั้นได้ด้วยพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึ่งส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้บอกไว้ว่า

“มาตรา130 ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทำให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระทำความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น”

บทบัญญัติในมาตรานี้เป็นการขยายขอบเขตการคุ้มครองการห้ามเผยแพร่ข่าวและ ภาพของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหารวมถึง”ผู้เกี่ยวข้อง”ที่อาจทำให้ บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งกฎหมายฉบับเดิมคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นจำเลยในศาลเท่านั้น”

กฎหมายฉบับนี้ พูดให้ง่ายที่สุดคือกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัย และสะท้อนถึงวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวได้อย่างชัดเจนที่สุดในกรณีข่าวดาราสาววัย 16 ปีคนนี้

นอกจากมาตรา 130 แล้ว มาตราอื่นๆ ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนยังมีเช่น มาตรา 76
“เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชน หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือ บันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน”

มาตรานี้จะเป็นการปกป้องเด็กจากพนักงานสอบสวนที่ชอบเอาตัวผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนมาให้สื่อมวลชนถ่ายภาพ เพื่อเป็นผลงานหรือสนองความต้องการของนักการเมือง ก็จะเสี่ยงต่อการ ถูกดำเนินการทางวินัยหรืออาจถูกผู้เสียหายเล่นงานฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญาได้

หลายคนอาจจะยังคงวิพากษ์การทำงานของสื่อกับกรณีข่าวดาราสาวครั้งนี้ แต่ถ้ามีเวลาอยากให้ลองไปจับจ้องวิธีการรายงานของสื่อแต่ละช่องแต่ละฉบับ จะเห็นว่ามีความแตกต่างในวิถีการรายงานอยู่ไม่น้อย บางที่เผยแพร่หมด ชื่อจริงชื่อเล่นและโฉมหน้าของดาราสาวและคุณพ่อ สื่อออนไลน์บางที่เผยแพร่ภาพตัดต่อด้วยซ้ำ แต่ถ้าลองดูดีๆ จะเห็นหลายๆ สื่อที่ค่อยๆ ขยับปรับมาตรฐาน จากชื่อก็ใช้คำว่า “ดาราดัง” แทน รวมไปถึงการไม่นำเสนอภาพของดาราสาว ไปจนถึงการเบลอภาพของคุณพ่อ เป็นการค่อยๆ ยกระดับการทำงานของสื่อไทย ซึ่งหลายคนที่ไม่สังเกตเห็นอาจจะหมดหวังกับคนในวงการนี้ไปแล้ว แต่ความจริงยังมีสื่อหลายรายที่ใส่ใจในรายละเอียดนี้จริงๆ

แล้วคนที่ฝ่าฝืนหละ จะโดนโทษอะไร?
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 192) แต่สุดท้ายกฎหมายจะมีการบังคับใช้เข้มข้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจอยู่ดี