Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 22/08/2017

Scroll to top

Top

ครบรอบห้าปีการทำงานสื่อ

ครบรอบห้าปีการทำงานสื่อ

อยากเขียนบล็อกครบรอบ 5 ปีการทำงานสื่อ
แต่เรี่ยวแรง พลัง และแรงบันดาลใจหดหายไปมากตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จนไม่คิดว่าเขียนออกมาได้ดีนัก
ครั้นจะเขียนความจริงจากก้นบึ้งใจเลยก็คงไม่ได้ รับรองว่าจะเกิดปัญหาอีก (เอาไว้ไม่ได้ทำงานสื่อแล้วค่อยเขียนละกัน ฮ่าๆ)

บล็อกคงเขียนไม่ไหว ก็เอาแค่สเตตัสนี้ไว้เป็นหมุดแห่งความทรงจำละกัน
ไฟในการทำงานยังมีอยู่มาก แต่ 5 ปีที่ผ่านมาก็สอนให้รู้จักควบคุมการใช้ไฟตรงนั้นได้มาก
ไฟที่มี เอาแค่ส่องสว่างให้มั่นใจว่าเกิดประโยชน์ อย่าถึงขนาดลุกไหม้สร้างความเกลียดชัง สร้างความเสียหายในสังคม
ไฟที่มี เอาไว้จุดให้ลุกขึ้นมาทำงานแต่ละวันไหว ด้วยความสุขเท่าที่จะมี อย่าถึงขนาดโหมลุกรุนแรงจนสุดท้ายย้อนกลับมาเผาตัวเอง

5 ปีของการทำงานสื่อ สนุกมามาก เจ็บก็เยอะ อะไรที่โดนมาอย่างไม่ยุติธรรมก็มี อะไรที่ผิดเองก็จำได้แม่น
ถ้าจะให้สรุป ณ ปีนี้คือโลกอุดมคติที่เคยคิดฝันมันค่อยๆ หายไป
ยึดไว้ที่ความจริงที่เราพอจะแก้ไขมันได้

วิ่งเร็วแล้วล้ม
ก็ค่อยๆ เดินไปบ้าง

เป้าหมายคือสิ่งที่เราทำอยู่ข้างหน้า
อย่ามองอะไรไปไกลตัว

ทำงานด้วยความรอบคอบ
อาชีพของเราไม่ต้องร้องเรียกอะไรมาก มันก็ส่งเสียงดังอยู่แล้ว

หมายเหตุ: บล็อกนี้เอามาจากสเตตัสเฟซบุคครับ