Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 18/08/2017

Scroll to top

Top

สัมภาษณ์อาจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรณีห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง

สัมภาษณ์อาจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรณีห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง

สัมภาษณ์อาจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์

วันที่31มกราคม2555 (หนึ่งวันหลังอาจารย์โพสข้อความบนเฟซบุคส่วนตัว)

(คุณภาพเสียงไม่สมบูรณ์ ขออภัยครับ)

  • เห็นพ้องด้วยกับข้อห้าม ท่านกระทำในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ต้องกระทำเพื่อส่วนรวม