Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 24/07/2017

Scroll to top

Top

พรรคเพื่อไทยปราศรัยหาเสียงที่เชียงใหม่

พรรคเพื่อไทยปราศรัยหาเสียงที่เชียงใหม่

รวมภาพบรรยากาศ การเดินหาเสียง และการปราศรัยของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรปราศรัย

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อปราศรัย

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรให้สัมภาษณ์

บรรยากาศยิ่งลักษณ์ เดินหาเสียง ที่สันกำแพง และตลาดวโรรส