Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 24/07/2017

Scroll to top

Top

ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม: ประชาชนที่โคราช

ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม: ประชาชนที่โคราช

ตรวจสอบพื้นที่ทั่วนครราชสีมา 4 วันหลังจากน้ำลด การช่วยเหลือฟื้นฟูในเรื่องต่างๆถือเป็นภารกิจที่สำคัญไม่แพ้ช่วงที่น้ำขึ้นท่วมบ้านเรือนประชาชน บล็อกนี้ผมกลับไปเยี่ยมชมชาวบ้านหลายคนที่ผมพบเจอในวันที่ไปทำข่าวช่วงที่น้ำขึ้นครับ

ตอนที่1: ฟื้นฟูบ้านเรือนชาวบ้านแถบชนบท

ตอนที่2: ฟื้นฟูท้องนา

สรุปความต้องการของชาวบ้านแถบชนบท
– ซึ่งส่วนมากล้วนทำไร่-ทำนาทั้งนั้น
– เงินชดเชยที่นาให้ได้มากกว่า 2,000 บาท เพราะนาหนึ่งไร่ชาวบ้านต้องลงทุนกว่า 5000 บาท ซึ่งจากการสอบถามส่วนมากร้องขอเป็น 2,500-3,000บาท เพื่อนำเงินก้อนนี้ไปชดเชยส่วนที่เป็นหนี้ ที่กู้เงินมาลงทุนทำนารอบนี้ (ส่วนมากจะเป็นค่าปุ๋ย)
– เมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อนำไปปลูกทำนาปรัง ชาวนาส่วนมายังเชื่อมั่นว่าจะสามารถปลูกข้าวในรอบสุดท้าย ก่อนสิ้นปีได้สำเร็จ ข้าวนาปรังที่จะปลูกรอบหลังนี้ เพื่อนำมาเลี้ยงดูตัวเอง เพื่อที่จะมีข้าวกิน ไม่ได้หวังผลกำไรด้วยซ้ำ
– มีเงินชดเชยอีกรอบ ในเรื่องของบ้านเรือนที่เสียหาย สอบถามมาซัก5หลังคาเรือน เฉลี่ยจะเสียหายราวๆ 15,000-20,000บาท

ตอนที่3: ฟื้นฟูประชาชนในเขตตัวเมือง

สรุปความต้องการของคนในเมือง (บางส่วน)
– เอาเฉพาะส่วนของคนในเมืองที่ฐานะอยู่ในระดับกลาง-สูง
– ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป้นเรื่องสำคัญมากๆ อย่างที่เห็นในรายงานกรณีของอาจารย์ชวลิต
– มีแผนระยะยาวเพื่อยืนยันได้ว่า น้ำจะไม่ท่วมหนักขนาดนี้อีก อาจจะด้วยการขุดแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ