Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 27/07/2017

Scroll to top

Top

รัฐมนตรีพร้อมใจ ไม่เอา รถกันกระสุน

รัฐมนตรีพร้อมใจ ไม่เอา รถกันกระสุน

ไปดูกันว่าทำไม บรรดารัฐมนตรีจากทั้งฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ และ ภูมิใจไทย ที่แม้จะโดนหมายหัวจากคนเสื้อแดง แต่ก็ยังไม่อยากใช้รถกันกระสุนครับ